Michael Rittstein

malíř: AUSTRÁLIE

Patří k nejvýznamnějším představitelům expresivní figurální malby. Charakteristická je výrazová nadsázka, tvarová deformace, sarkasmus, groteskní děje i děsivé vize ze spotřební společnosti. Od 2001 vede Ateliér výtvarné malby na AVU v Praze. Je zastoupen ve významných sbírkách, např. Národní galerie, Galerie Hl. města Prahy, Českého muzea výtvarných umění, Památníku národního písemnictví, Centre Pompidou Paříž, Albertinum Vídeň.... Své tetování získal v Austrálii u původních Aboriginců, v Národním muzeu se podělí o další poznání Austrálie.