František Koukolík

neuropatolog: ROZDÍLY INTERAKCE U RŮZNÝCH KULTUR

Netradiční lékař se věnuje popularizaci svého oboru s přesahem do společenských otázek a propagace kritického myšlení a vědeckého přístupu. Od roku 1969 působil na chirurgii českokrumlovské nemocnice, poté České Budějovice a Jindřichův Hradec. Později se zabývá naplno neuropatologií. Kandidát věd CSc. za obhajobu práce, týkající se epidemiologie Alzheimerovy choroby. Doktorská dizertační práci zabývající se vztahem mozku a stárnutí přinesla titul doktor věd DrSc. Od roku 1983 pracuje na pozici primáře patologického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze. Věnuje se vědecké esejistice, vydal na 50 vědeckých publikací a řadu monografií o vztahu poškození mozku a duševních funkcí, často o psychopatii a sociopatii. Získal řadu ocenění. Jméno „Koukolík“ obdržela i planetka. Kulturní neurověda? Jak reaguje mozek u člověka ze Západu a Dálného východu...